Kontakt

Ønsker du informationer om Andelsboligforeningen Egen, så er du velkommen til at kontakte formand Kai Skou Hansen på telefonnr.: 42 17 49 20 eller på e-mail: info@abf-egen.dk.