Velkommen

Andelsboligforeningen Egen ligger i naturskønne omgivelser i Hald Ege 3 kilometer syd for Viborg. Bebyggelsen består af 26 to-etagers kæde- og rækkehuse på 120 kvadratmeter, der er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opført 2005-06.
  
Foreningens næsten to hektar store ejendom rummer egen sø og attraktive grønne områder direkte op mod den gamle egeskov i Hald Ege. Sammensætningen af beboerne spænder vidt, og vi tilstræber, at der så vidt muligt ved til- og fraflytninger bibeholdes en vis aldersspredning.

  
Boligerne er placeret tæt på indkøbsmuligheder, skole, idrætstilbud mv., og der er gode busforbindelser til Viborg og Herning.
 
Hjertestarter
På gavlen af hus nummer 65 findes foreningens hjertestarter. For andelshaverne er der undervisning i hjerte-lunge redning og brug af hjertestarteren.

Det sker

Søndag d. 26. september 2021
10:00 - 13:00

Nyheder

Bestyrelsesmødereferat fra 7. september
Link til bestyrelsesmødereferater her>>
10-09-2021
 
Generalforsamlingsreferat fra 15. juni
Link til generalforsamlingsreferater her>>
12-07-2021
 
Værdigruppen:
Link til mødereferater her >>
03-02-2020
  
Det grønne udvalg - mødereferater og arbejdsgrundlag
Nyt referat fra 23. august. Link til mødereferater her >>
Plan for møder i det grønne udvalg 2021 her>>
10-09-2020