Velkommen

Andelsboligforeningen Egen ligger i naturskønne omgivelser i Hald Ege 3 kilometer syd for Viborg. Bebyggelsen består af 26 to-etagers kæde- og rækkehuse på 120 kvadratmeter, der er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opført 2005-06.
  
Foreningens næsten to hektar store ejendom rummer egen sø og attraktive grønne områder direkte op mod den gamle egeskov i Hald Ege. Sammensætningen af beboerne spænder vidt, og vi tilstræber, at der så vidt muligt ved til- og fraflytninger bibeholdes en vis aldersspredning.

  
Boligerne er placeret tæt på indkøbsmuligheder, skole, idrætstilbud mv., og der er gode busforbindelser til Viborg og Herning.
 
Hjertestarter
På gavlen af hus nummer 65 findes foreningens hjertestarter. For andelshaverne er der undervisning i hjerte-lunge redning og brug af hjertestarteren.

Det sker

Nyheder

Bestyrelsesmødereferat fra 27. august
Link til bestyrelsesmødereferater her>>
17-09-2020
Plan for bestyrelsesmøder 2. halvår 2020 her>>
 
Generalforsamlingsreferat fra 16. juni
Link til generalforsamlingsreferater her>>
22-06-2019
 
Værdigruppen:
Mødereferater fra 20.6., 27.8., 31.10. og 28.11.2019
og 28.1.2020
Bruttoliste værdier fra dialogmøde 24.9.
Link til mødereferater her >>
03-02-2020
  
Det grønne udvalg - mødereferat fra 31. august
Link til mødereferater her >>
Plan for møder i det grønne udvalg 2. halvår her>>
17-09-2020